Theo Đài BBC (Đêm 16/9), dù Mỹ không nghiêng về bên nào trong tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ J. Negroponte nhân chuyến thăm Việt Nam mới đây đã khẳng định rằng các vùng mà ExxonMobil đang hợp tác là thuộc chủ quyền của Việt Nam.