Một nữ giáo viên tố cáo sai phạm của hiệu trưởng, bị hiệu trưởng đình chỉ công tác bằng... miệng, rồi "đuổi" đi trường khác. Đuổi không được, ông hiệu trưởng bèn hành xử với cô theo kiểu côn đồ.