Với những đóng góp của gia đình bà Trịnh Thị Hồng Hạnh phường An Tự, TP.Buôn Ma Thuột cho đất nước lẽ ra gia đình bà phải được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn. Thế nhưng một số đơn vị, cá nhân có thẩm quyền lại đối xử ngược lại.