Ngày 5-11, Sở NN&PTNT tỉnh Đác Lắc cho biết, UBND tỉnh Đác Lắc vừa công bố dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, vùng dịch là các huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Krông Bông; vùng uy hiếp là các huyện còn lại.

Dac Lac cong bo dich lo mom long mong gia suc - Anh 1

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đác Lắc, hiện nay, trên địa bàn ba huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Krông Bông đã có hơn 350 con trâu, bò mắc bệnh lở mồm long móng.

Vì vậy, để ngăn chặn dịch lở mồm long móng, UBND tỉnh Đác Lắc yêu cầu trong thời gian có dịch, tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc cảm nhiễm với bệnh lở mồm long móng và sản phẩm của chúng ra, vào vùng dịch. Giao Sở NN&PTNT phối hợp UBND cấp huyện triển khai công tác chống dịch, tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp về phòng, chống dịch lở mồm long móng theo thông tư, ngày 31-5-2016, của Bộ NN&PTNT về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Đối với các địa phương chưa có dịch lở mồm long móng phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh gia súc để xử lý kịp thời nếu dịch xảy ra.

Cơ quan tài chính các cấp kịp thời cấp phát kinh phí đầy đủ phục vụ công tác ngăn chặn bệnh gia súc theo đúng quy định hiện hành.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện xảy ra dịch lở mồm long móng tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bảo vệ đàn gia súc trên địa bàn.