QĐND Online - Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắc Lắc, trong học kỳ 1 năm học 2011- 2012, toàn tỉnh có 975 học sinh bỏ học.

So với kỳ 1 năm học trước, số lượng học sinh bỏ học ở cấp tiểu học là 216 em (giảm 0,05%), 549 học sinh ở bậc trung học cơ sở (tăng 0,02%), 210 học sinh ở cấp trung học phổ thông (giảm 0,56%).

Nguyên nhân học sinh bỏ học thường thấy nhất là do đời sống kinh tế của gia đình học sinh quá khó khăn.

Bá Thăng