Sở GD-ĐT Hà Nội và các cơ quan liên quan đã thành lập hội đồng xét đặc cách tuyển dụng vợ của phi công Trần Quang Khải vào ngành giáo dục.