"Vé đặc cách cho vợ phi công Trần Quang Khải là một nghĩa cử cao đẹp. Chúng ta, những ai có khả năng hãy đóng góp và chia sẻ với những mất mát của gia đình", TS Tùng Lâm nói.