Những hạt thóc được khai quật từ tầng đất có niên đại 3000 năm tại khu di chỉ Thành Dền, Hà Nội.

(HNMO)- Như tin đã đưa, hôm nay (30/9), các nhà khoa học của Viện khảo cổ học Việt Nam tiếp tục tiến hành nhóm họp tiểu ban về Thời đại Kim khí, tại Hội nghị "Những phát hiện mới về khảo sát học lần thứ 45 năm 2010", trong đó bàn về những vấn đề của “hạt thóc 3000 năm”. Theo kết quả phân tích mẫu vật từ Nhật Bản cho thấy, hạt thóc thu được từ khu di chỉ Thành Dền là thóc hiện đại. PGS.TS Lâm thị Mỹ Dung, người chủ trì cuộc khai quật thành Dền cho biết: “Ban quản lý dự án đã gửi mẫu vật là vỏ hạt thóc nảy mầm thu được từ cuộc khai quật thành Dền (Mê Linh, Hà Nội) sang Nhật Bản để phân tích bằng phương pháp AMS (phân tích niên đại). Kết quả: Bản phân tích AMS của vỏ hạt nảy mầm cây số 9 cho kết quả hàm lượng pMC vượt quá 40. Trong đó pMC được hiểu là hàm lượng nguyên tố carbon hiện đại trong mẫu vật. Mức 40 đơn vị được coi là mức chuẩn. Nếu hàm lượng này trong mẫu dưới 40 đơn vị, các nhà khoa học mới tiếp tục phân tích để tìm niên đại, vượt quá 40 là mẫu hiện đại. “Ở đây, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp AMS do Nhật thực hiện cho kết quả vượt quá 40, do vậy không được xác định niên đại và theo hàm lượng này, mẫu thuộc thời hiện đại”. Mẫu vật tại khu di chỉ Thành Dền. Trước đó, sau khi phát hiện hạt thóc, được cho là có niên đại 3.000 năm, có điều lạ, sau khi được lấy lên từ hố khai quật, hạt thóc đó đã nảy mầm. Sau đó, Viện Di truyền nông nghiệp đã tiến hành nghiên cứu gene của hạt thóc này. So sánh 9 cây lúa Thành Dền với cây Khang Dân 18 trồng đối chứng, các nhà nông học trong nước cũng cho rằng về hình thái và thời gian sinh trưởng cũng như một số chỉ số về sinh học khác, 9 cây lúa Thành Dền về cơ bản giống cây lúa Khang Dân 18. Tuy nhiên, TS Lâm thị Mỹ Dung khẳng định: “phương pháp lấy mẫu hoàn toàn tuân thủ đúng quy trình lấy mẫu khảo cổ học, do đích than người chủ trì khai quật thực hiện. Về khả năng xáo trộng tầng văn hóa, TS Dung cũng cho biết không có dấu hiệu xáo trộn tầng văn hóa trong quá trình khai quật di chỉ thành Dền. Vì vậy, có lẽ hợp lý và khả thi nhất là tiến hành một đợt nghiên cứu mới cứu kỹ càng hơn bao gồm các công việc: từ thực địa, nghiên cứu, phân tích ở phòng thí nghiệm, với sự kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình và áp dụng các phương pháp khảo cổ và sinh học, môi trường, đặc biệt là phân tích các điều kiện tự nhiên môi trường và thành phần vi sinh của các hố rác bếp nơi có mẫu vật…và đưa ra được những kết quả khoa học xác đáng về hiện tượng thóc nảy mầm”.