(HNMO)- Cuộc thi Sứ giả Võ Lâm nhằm tìm kiếm người dẫn chương trình cho giải đấu nay đã xác định được ngôi vị dẫn đầu tại 2 khu vực Thủ đô Hà Nội và TP.HCM sau 3 tháng khởi động (Tháng 3/2008).