Ngày 14-10-2011, Chuyên mục Đường dây nóng của Báo Hànôịmới có đăng bài "Phát triển quỹ đất, mọc ra... nhà hàng", phản ánh khu đất rộng 1.700m2 ngay sát mặt đường Lê Văn Lương (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đã bị biến tướng.

Ngày 14-10-2011, Chuyên mục Đường dây nóng của Báo Hànôịmới có đăng bài "Phát triển quỹ đất, mọc ra... nhà hàng", phản ánh khu đất rộng 1.700m2 ngay sát mặt đường Lê Văn Lương (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đã bị biến tướng.

Mặc dù, khu đất đã được GPMB, quây tôn chống lấn chiếm, giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Duy tu các công trình đô thị quận Thanh Xuân quản lý, nhưng hai tháng nay bỗng "mọc" lên nhà hàng bia Tây Đô, gây nhiều bức xúc cho người dân. Về vấn đề này, ngày 25-10-2011, Báo Hànôịmới đã nhận được Công văn số 123/TTPTQĐ do ông Lê Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Duy tu các công trình đô thị quận Thanh Xuân ký, với nội dung như sau:

Khu đất tam giác điện tử nằm liền kề nhà ở của một số hộ dân, trong đó có hộ đang kinh doanh xe ô tô và nhà hàng bia hơi Tây Đô. Chủ nhà hàng bia hơi Tây Đô đã có hành vi dựng biển quảng cáo trên hàng rào tôn, che lấp mặt tiền của khu đất, hướng dẫn cho khách để xe sang phần đất của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Duy tu các công trình đô thị quận Thanh Xuân đang quản lý. Qua thông tin quý báo phản ánh, Trung tâm đã phối hợp với UBND phường Nhân Chính kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ biển, bảng quảng cáo, chấm dứt hành vi tháo dỡ hàng rào để cho xe của khách gửi tại khu đất.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Duy tu các công trình đô thị được phép tổ chức dịch vụ trông giữ xe ô tô và phương tiện vận tải tại các quỹ đất do trung tâm được giao quản lý. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ báo cáo UBND quận Thanh Xuân cho phép được tổ chức dịch vụ trông giữ xe ô tô và phương tiện vận tải nhằm tận thu cho ngân sách nhà nước, chống lãng phí quỹ đất và chống lấn chiếm đất công. Trung tâm trân trọng cảm ơn thông tin phản ánh của quý báo, đã giúp trung tâm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm nêu trên.