(LĐ) - Ngày 27.11.2007, nhà thơ Chính Hữu đã ra đi ở tuổi 82. Một tin buồn vào một ngày mùa đông Hà Nội, về sự ra đi của một nhà thơ nổi tiếng, Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt II).