Một khảo sát mới cho thấy hầu hết người da trắng ủng hộ ông Trump đều coi người da đen thiếu tính người và “chậm tiến hóa”.

Da so nguoi ung ho ong Trump nghi nguoi da den 'cham tien hoa' - Anh 1

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Nhà nghiên cứu Ashley Jardina và Spencer Piston – được biết đến rộng rãi với các điều tra về mối quan hệ giữa phân biệt chủng tộc với chính trị - đã tiến hành một cuộc khảo sát trên “mẫu đại diện của 2.000 công dân trưởng thành Mỹ có thái độ kỳ thị chủng tộc”, qua mạng.

Cuộc điều tra được phối hợp với hãng Gfk – đơn vị có phương pháp chọn mẫu đạt “tiêu chuẩn vàng trong khảo sát trực tuyến”.

Kết quả điều tra như sau: 38% cho rằng người Mỹ gốc Phi “chậm tiến hóa”, ít tính người hơn so với người da trắng, 1/3 số người được khảo sát nói rằng người da đen chiếm “tỷ lệ giết người cao nhất” và tuyên bố người da đen là mọi rợ.

Người da đen bị miêu tả bởi những từ thiếu nhân tính như “dã man”, “thú tính”, không có trí tuệ và đạo đức, như động vật.

Về mặt kinh tế xã hội: 34% người da trắng có thu nhập cao đánh giá người da đen là chậm tiến hóa trong khi tỷ lệ này đối với người da trắng thu nhập thấp là 41%.

Về mặt chính trị: 33% là người da trắng ủng hộ Đảng Dân chủ, 39% là người da trắng ủng hộ Đảng Cộng hòa.

Cuộc khảo sát cũng thăm dò thái độ của mọi người với ông Trump trên thang điểm từ 0-100.

Trong những người ít ủng hộ ông Trump (điểm chấm từ 25 điểm trở xuống), có 28% thấy người da đen chậm tiến hóa, 8% miêu tả bằng ngôn ngữ thiếu nhân tính.

Với những người rất ủng hộ ông Trump (chấm điểm từ 75 điểm trở lên): 52% thấy người da đen chậm tiến hóa, 27% miêu tả bằng ngôn ngữ thiếu tính người.

Như vậy, đa số người khảo sát ủng hộ ông Trump đều cho rằng người da đen chậm tiến hóa và ít tính người.

Ngang Chuyên (Theo Indy100)