GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đà Nẵng vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc hướng dẫn chương trình thực hiện Tủ sách mở tại các trường học.

Da Nang: Xay dung van hoa doc cho hoc sinh thong qua 'tu sach mo' - Anh 1

Theo đó, tất cả các trường học, các trung tâm GDTX, GDTX- KTTH-HN&DN, trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, cơ sở dạy thêm học thêm trên địa bàn Đà Nẵng đều phải tiến hành đặt các tủ sách, kệ sách không có ổ khóa ở sân trường, hành lang, khu vui chơi để đảm bảo sách, báo đến với người đọc một cách dễ dàng và thuận tiện.

Theo đó, Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu các trường học, trung tâm tiến hành thiết kế, đầu tư, trang bị các tủ sách, kệ sách không có ổ khóa ở sân trường, hành lang, khu vui chơi… đảm bảo tính thẩm mĩ, dễ tiếp cận và lấy sách, báo đọc. Sở GD&ĐT sẽ xem xét hỗ trợ đối với các trường đặc biệt khó khăn.

Riêng đối với các trường đã có “Tủ sách mở” cần tiếp tục đầu tư, trang bị thêm; thực hiện không khóa các tủ sách hiện có. Các Tủ sách mở cần bố trí theo chủ đề, chuyên ngành… thuận lợi cho việc tìm đọc. Khuyến khích các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, cơ sở dạy thêm, học thêm đầu tư, trang bị các “Tủ sách mở” để người học, phụ huynh có điều kiện đọc sách.

Các trường cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quản lí học sinh để tránh tình trạng học sinh phá tủ sách, thất thoát sách…

Ngoài sử dụng kinh phí thường xuyên của các trường để triển khai Tủ sách mở, các trường học, trung tâm có thể vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh, các tập thể, cá nhân đóng góp sách cho, báo các “Tủ sách mở”.