UBND TP. Đà Nẵng vừa phát đi văn bản yêu cầu xử lý triệt để các điểm ngập úng trên địa bàn Thành phố hiện nay nhằm phục vụ công tác tổ chức APEC 2017; đồng thời ưu tiên bố trí vốn để xử lý triệt để các điểm ngập úng trên địa bàn Thành phố hiện nay.

Da Nang uu tien bo tri von xu ly diem ngap ung - Anh 1

UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường công tác phát triển hệ thống cây xanh, cây cảnh, tạo mỹ quan, môi trường. Trước mắt, tập trung triển khai trang trí hoa, cây xanh trên một số tuyến đường chính, hoàn thành trước thời điểm diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Hải Bình