(VietNamNet) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thông xe cầu Thuận Phước bắc qua vịnh Đà Nẵng vào cuối năm 2008!