Theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng, trường hợp kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan tiếp nhận thì thời gian xử lý không quá 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận. Trường hợp kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành, cần thêm thời gian để xử lý thì cơ quan tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư được biết, nhưng thời gian xử lý không quá 20 ngày làm việc.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quy trình thực hiện thí điểm việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Da Nang thi diem xu ly kien nghi, vuong mac cua nha dau tu ngay o co quan tiep nhan - Anh 1

Theo đó, các địa chỉ nhà đầu tư gửi kiến nghị là: Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng, Tổng đài 1022, Cổng Thông tin điện tử thành phố, hoặc gửi trực tiếp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư; gửi đến các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Trung tâm xúc tiến đầu tư, Công an thành phố, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng… (gọi chung là các cơ quan có thẩm quyền). Doanh nghiệp và Nhà đầu tư cũng có thể gửi kiến nghị đến Thành ủy và UBND thành phố.

Theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng, trường hợp kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan tiếp nhận thì thời gian xử lý không quá 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận. Trường hợp kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành, cần thêm thời gian để xử lý thì cơ quan tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư được biết, nhưng thời gian xử lý không quá 20 ngày làm việc. Kết quả xử lý sẽ được chuyển trả trực tiếp đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đà Nẵng tại địa chỉ: http://www.danang.gov.vn

Sau thời gian triển khai thí điểm (đến hết ngày 30/6/2017), các ngành sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện thí điểm, tiến tới xây dựng Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện thực hiện nghiêm việc chuyển kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền; có trách nhiệm đăng tải kết quả, tình hình xử lý lên trang thông tin điện tử của đơn vị để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiện tra cứu, theo dõi.

Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng là cơ quan đầu mối, điều phối triển khai thực hiện Quy trình có trách nhiệm: thường xuyên tổng hợp tình hình xử lý kiến nghị doanh nghiệp và nhà đầu tư; định kỳ báo cáo UBND thành phố, thường trực Thành ủy, thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chủ động tiếp nhận kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền của thành phố để xử lý.

UBND thành phố lưu ý, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư nếu không thực hiện đầy đủ các quy định thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND Thành phố.

Ngọc Tân