(CL)- Từ ngày 16/4, thành phố Đà Nẵng tạm dừng mua sắm tất cả các loại ôtô, máy điều hòa nhiệt độ, tivi, tủ lạnh... từ 100 triệu đồng trở lên; để phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục tài sản tạm dừng mua sắm của các cơ quan nhà nước gồm: tất cả các loại ô tô; ca nô, tàu thuyền; máy điều hòa nhiệt độ; máy tính xách tay; máy ảnh kỹ thuật số; máy chiếu, máy quay phim; tivi; tủ lạnh; trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc có giá trị mua sắm từ 100 triệu đồng trở lên (tính cho một gói mua sắm của một đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước).

Các trường hợp ngoại lệ được phép mua sắm bao gồm: Ôtô, trang thiết bị của dự án đầu tư xây dựng cợ bản đang triển khai và của dự án có sử dụng vốn vay ODA. Ca nô, tàu thuyền phục vụ cho các công tác cứu hộ, phòng chống bão lụt. Các trường hợp phục vụ cho nhiệm vụ có tính chất cấp bách, đảm bảo an ninh quốc phòng; trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc có giá trị mua sắm dưới 100 triệu đồng; cùng các tài sản khác với điều kiện sau khi đã được rà soát, sắp xếp lại thấy thực sự cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hoạt động.

Tủ lạnh phục vụ cho việc khám chữa bệnh ngành y tế và phục vụ trong các phòng nghiên cứu khoa học. Máy điều hòa nhiệt độ trang bị phục vụ vận hành các trang thiết bị CNTT, an ninh, bảo mật, bảo quản, lưu trữ và các hoạt động mang tính đặc thù, chuyên ngành. Các tài sản khác cần trang bị để phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, hoạt động chuyên ngành và các hoạt động đặc thù.

Q.Dũng