UBND TP Đà Nẵng cho biết đã nghiêm túc trong quy trình thẩm tra quyết toán, xuất toán các chi phí không hợp lý, giảm chi cho ngân sách.

Theo báo cáo của TP Đà Nẵng về phòng, chống lãng phí vừa đưa ra chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) thì TP này đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tiết giảm tối đa các khoản chi tiêu chưa bức thiết; hạn chế tối đa các khoản chi hội họp, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tiếp khách; tạm dừng mua sắm ô tô, tài sản đắt tiền, sửa chữa lớn trụ sở làm việc.

Từ đầu năm 2016 đến nay đã kiểm tra phê duyệt, trình phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu. Hồ sơ yêu cầu: 113 hồ sơ với tổng giá trị trên 131 tỉ đồng; kết quả lựa chọn nhà thầu: 110 hồ sơ với tổng giá trị trên 140 tỉ đồng; dự toán mua sắm trang thiết bị công trình: 24 hồ sơ với tổng giá trị trên 142 tỉ đồng.

Da Nang tam dung mua sam xe cong - Anh 1

Đội xe công của TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Về lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng. Theo UBND TP Đà Nẵng, qua công tác thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán, tổng dự toán các công trình do các ngành chức năng thực hiện năm 2016 giảm trên 348 tỉ đồng (Sở Xây dựng trên 243 tỉ đồng, Sở GTVT trên 104 tỉ đồng).

Công tác tổ chức đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chào hàng cạnh tranh đã được thực hiện chặt chẽ, hầu hết các công trình thực hiện đấu thầu rộng rãi. Năm 2016, qua tổ chức đấu thầu đã tiết kiệm chi phí đầu tư là 15,3 tỉ đồng (Sở KH&ĐT 15,3 tỉ đồng).

Trong thẩm tra hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành, các ngành đã thực hiện nghiêm túc quy trình thẩm tra quyết toán, xuất toán các chi phí không hợp lý, giảm chi cho ngân sách nhà nước. Năm 2016 đã thẩm tra quyết toán vốn đầu tư 478 công trình với tổng giá trị gần 7.000 tỉ đồng, giảm chi ngân sách gần 32 tỉ đồng.

Về công tác thẩm định hồ sơ đền bù giải tỏa, năm 2016 đã thẩm định 2.264 hồ sơ (1.747 hồ sơ bổ sung) với tổng giá trị gần 102 tỉ đồng, giảm 303,4 triệu đồng so với đề nghị của đơn vị.

UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc các cơ quan hành chính đều thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng trụ sở làm việc, không cho thuê trụ sở làm việc để sử dụng vào mục đích khác.

Thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, xử lý lại nhà đất, TP đã tiến hành kiểm tra sắp xếp lại tất cả cơ sở nhà đất trên địa bàn TP.

Phối hợp với các bộ, ngành trung ương kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà đất của các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn, đề xuất phương án xử lý lại đối với cơ sở nhà đất của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn TP.