Đây sẽ là các KCN được ưu tiên thu hút các ngành nghề công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chủ trương đầu tư phát triển các KCN mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong giai đoạn này sẽ đầu tư 4 KCN có quy mô diện tích 1.626ha theo mô hình sinh thái. Đây là cơ hội để đầu tư phát triển KCN và xây dựng thị trường BĐS công nghiệp.

Da Nang phat trien KCN theo mo hinh sinh thai - Anh 1

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chủ trương đầu tư phát triển các KCN mới giai đoạn 2016 - 2020. Đây là cơ hội để đầu tư phát triển KCN và xây dựng thị trường BĐS công nghiệp. Ảnh: Tri Thức Trẻ.

Cụ thể, KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2) có diện tích 176,6ha, KCN Hòa Nhơn diện tích 545,8ha, KCN Hòa Ninh diện 676,6ha và KCN Hòa Sơn diện tích 227ha. Đây sẽ là các KCN được ưu tiên thu hút các ngành nghề công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường. Do đó thành phố yêu cầu các doanh nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải sơ bộ đạt tiêu chuẩn B trước khi đấu nối vào hệ thống chung, xử lý đạt tiêu chuẩn A trước khi thải ra môi trường.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng nói rõ, khi triển khai các KCN mới, thành phố sẽ không bỏ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng mà ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư KCN có tiềm lực trong và ngoài nước (đặc biệt là các nhà đầu tư Mỹ, Nhật Bản, EU, Singapore, Hàn Quốc…) đầu tư xây dựng hạ tầng theo hình thức công- tư (PPP). Nhà đầu tư sẽ thực hiện các chi phí về đền bù giải tỏa, xúc tiến đầu tư, xác định giá thuê đất...

Hiện Viện Quy hoạch xây dựng thành phố đã xác định ranh giới, khu vực quy hoạch các dự án KCN mới để triển khai công tác quản lý, dự kiến đến năm 2017 sẽ triển khai đầu tư xây dựng.

T.Lợi