PNO - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành chỉ thị cho các ngành liên quan triển khai công tác chấp hành qui định an toàn giao thông đường bộ dịp trước, trong và sau tết.

Theo đó, các phương tiện chở quá tải, quá số người qui định, sẽ bị xử phạt “hết khung”. Đồng thời, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành qui định công vụ của công chức thanh tra giao giao thông, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cũng được tăng cường, nếu phát hiện ai vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm.

TRUNG VIỆT