Ngày 13.10, theo một chuyên viên UBND TP Đà Nẵng cho biết, chính quyền Đà Nẵng vừa đồng ý theo đề nghị của Sở Xây dựng về việc mua bảo hiểm an toàn cho hệ thống cây xanh đô thị.

Da Nang: Mua bao hiem he thong cay xanh do thi - Anh 1

Đà Nẵng ngày càng được hệ thống cây xanh che phủ

Theo đó, giai đoạn trước mắt, thành phố sẽ cấp kinh phí cho Công ty Công viên - Cây xanh xử lý từng sự cố bất khả kháng do cây xanh công cộng gây ra đối với tính mạng con người, nhà cửa, phương tiện giao thông,…

Việc xác định trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự cố phải được Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập hội đồng đánh giá, báo cáo UBND thành phố cụ thể.

Về lâu dài, UBNDTP giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan làm việc cụ thể với các cơ quan bảo hiểm để triển khai có hiệu quả chủ trương mua bảo hiểm đối với cây xanh công cộng mà hiện nay đã được thành phố thống nhất.

Da Nang: Mua bao hiem he thong cay xanh do thi - Anh 2

Đà Nẵng ngày càng được hệ thống cây xanh che phủ

Da Nang: Mua bao hiem he thong cay xanh do thi - Anh 3

Hệ thống cây xanh Đà Nẵng sẽ được bảo hiểm khi ngã đổ do thiên tai

N.T.H