(VietNamNet) – Năm 2007, GDP của Đà Nẵng tăng 13,2% nhưng nguồn thu chủ yếu vẫn từ…đất. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết khiến dân âu lo.