UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải đầu tư xây dựng cầu vượt qua đường sắt tại Km793+460 (ngã ba Huế) để các phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt không gây trở ngại lẫn nhau, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao thông ngã ba Huế

Theo UBND thành phố, việc đầu tư xây dựng cầu vượt qua đường sắt tại ngã ba Huế góp phần đạt mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27-12-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Khu vực ngã ba Huế từ lâu luôn phức tạp về trật tự giao thông do đây là nút giao của các trục giao thông chính: Quốc lộ 1A - Tôn Đức Thắng - Trường Chinh, Điện Biên Phủ nên lưu lượng xe qua nút rất lớn và thường xuyên gây ùn tắc giao thông kéo dài mỗi khi có tàu đi qua.