Ngày 11.11, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép TP được điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Da Nang de nghi dieu chinh quy hoach chung TP - Anh 1

UBND TP.Đà Nẵng cho rằng cảng Tiên Sa đã quá tải nên cần đầu tư cảng mới

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP, sau gần 3 năm thực hiện đồ án điều chỉnh TP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (ngày 4.12.2013), Đà Nẵng đã triển khai nhiều dự án ở nhiều mức độ khác nhau, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của toàn đô thị.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã nảy sinh những vấn đề mới mang tính tổng thể, có tác động lớn đến sự phát triển của đô thị, ảnh hưởng đến định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt trước đây. Cụ thể, về quan điểm phát triển đô thị, hiện nay đã có sự thay đổi, một đô thị hiện đại và phát triển bền vững cần đảm bảo những yếu tố sau: Tạo ra sự tăng trưởng kinh tế bằng cách tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho mọi người; Cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ; Dịch vụ đô thị đầy đủ, phục vụ cho mọi người dân… Ngoài ra, việc phát triển đô thị cần gắn với đặc trưng xã hội của địa phương.

Đà Nẵng đã và đang triển khai các chính sách và chương trình xã hội có tính đặc thù như chương trình xây dựng “TP 5 không, 3 có”, “TP 4 an”. Về phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển cần có sự điều chỉnh theo hướng: “Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”…

Tin, ảnh: Hoàng Sơn