Ngày 16/10/2007, GĐ Bảo tàng TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi công khôi phục toàn diện di tích thành Điện Hải - di tích quan trọng bậc nhất của Đà Nẵng ...