(PL)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh vừa ban hành văn bản về việc công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, yêu cầu chủ tịch UBND tám quận, huyện chỉ đạo tổ chức công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân thường trú tại địa phương (đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Những đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết này sẽ phát, đăng trên các phương tiện truyền thanh, báo, đài và công khai trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, thôn. LÊ PHI