(GD&TĐ)-Ngày 15.7, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã công bổ điểm chuẩn tuyển sinh 10 THPT năm học 2010 – 2011. Cụ thể:

>>Đà Nẵng: Điểm chuẩn vào 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Học sinh trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) thi kéo co trong khuôn khổ Ngày Văn hóa dân gian do nhà trường tổ chức. ảnh gdtd.vn 1. Trường THPT Phan Châu Trinh: Điểm chuẩn NV1: 51,5 điểm, với số lượng tuyển là 1492 HS. Số HS tuyển thẳng là 107 em (tiếng Nhật + tiếng Pháp). Tổng cộng tuyển vào là 1.599 HS 2. Trường THPT Hoàng Hoa Thám: Điểm chuẩn NV1: 47,5 điểm, với số lượng tuyển là 566 HS; NV2: 49,5 điểm, số lượng tuyển: 0. Số HS tuyển thẳng là 51 em (tiếng Nhật). Tổng cộng tuyển vào là 617 HS 3. Trường THPT Tôn Thất Tùng: NV1: 29,5 điểm, số lượng tuyển: 398 HS; NV2: 31,5 điểm, số lượng: 163 HS. Tổng cộng: 561HS 4. THPT Ngũ Hành Sơn: NV1: 29,5 điểm, số lượng tuyển: 430 HS; NV2: 31,5 điểm, số lượng: 76 HS. Tổng cộng: 506 HS. 5. THPT Thái Phiên: NV1: 38.00 điểm, số lượng tuyển: 841 HS; NV2: 40.00 điểm, số lượng: 171 HS. Tổng cộng: 1012 HS 6. THPT Nguyễn Trãi: NV1: 25.00 điểm, số lượng tuyển: 597 HS; NV2: 27.00 điểm, số lượng: 5 HS. Tuyển thẳng: 05 HS (hộ khẩu Hòa Vân). Tổng cộng tuyển 607 HS 7. THPT Nguyễn Thượng Hiền: NV1: 25.50 điểm, số lượng tuyển: 408 HS; NV2: 27,50, số lượng: 95 HS. Tuyển thẳng: 05 HS (khiếm thị). Tổng cộng tuyển: 508 HS. 8. THPT Phạm Phú Thứ: NV1: 23,50 điểm, số lượng tuyển: 542 HS; NV2: 25,50 điểm, số lượng tuyển: 46 HS. Tuyển thẳng: 28 HS (dân tộc miền núi). Tổng cộng tuyển: 616 HS. 9. THPT Phan Thành Tài: NV1: 31,50 điểm, số lượng tuyển: 478 HS; NV2: 33,50 điểm, số lượng: 75 HS. Tổng cộng tuyển: 553 HS. 10. THPT Hòa Vang: NV1: 41,5 điểm, số lượng tuyển: 570 HS; NV2: 43,5 điểm, số lượng: 33 HS. Tổng cộng tuyển: 603 HS. 11. THPT Ông Ích Khiêm: NV1: 28,5 điểm, số lượng tuyển: 649; NV2: 30,50 điểm, số lượng tuyển: 13 HS. Tổng cộng tuyển: 662 HS. 12. THPT Trần Phú: NV1: 41.00 điểm; số lượng tuyển: 705 HS; NV2: 43.00 điểm, số lượng tuyển: 318 HS. Tổng cộng tuyển: 1023 HS. 13. THPT Thanh Khê: NV1: 27.00 điểm, số lượng tuyển: 283 HS; NV2: 29,5 điểm, số lượng: 229 HS; Tổng cộng tuyển: 512 HS. 14. THPT Nguyễn Hiền: NV1: 28 điểm, số lượng tuyển: 426 HS; NV2: 32.00 điểm, số lượng tuyển 334 HS. Tổng cộng tuyển: 760 HS. 15. THPT Ngô Quyền: NV1: 22.00 điểm, số lượng tuyển: 147 HS; NV2: 25.00 điểm, số lượng: 455 HS. Tổng cộng tuyển: 602 HS. Tin : Ánh Ngọc