(VietNamNet) – Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng cán bộ tự ý đi học trong giờ hành chính, đi học các chương trình chuẩn hóa mà hiệu quả thấp.