Vừa qua, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII (nhiệm kỳ 2004 – 2011) đã tiến hành bầu cử bổ sung một số chức danh của Hội Đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, ông Vũ Hùng- Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội đã trúng cử chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 thay ông Lê Tự Cường; Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố đã trúng cử chức danh Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011. Kỳ họp họp cũng đã bầu ông Huỳnh Đức Thơ- Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011./.