Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà, UBND thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Da Nang bao cao ve cac du an lien quan den quy hoach Son Tra - Anh 1

Tại bán đảo Sơn Trà, đến nay có ba dự án được đầu tư, một dự án đang triển khai, ba dự án triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng và 11 dự án chưa triển khai. Bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ, kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển. Do vậy, TP Đà Nẵng đưa ra một số giải pháp, như: Giữ lại các dự án xây dựng hoàn chỉnh và đã đưa vào hoạt động hiệu quả, bảo đảm an ninh quốc phòng; các dự án phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện, không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và nhạy cảm về quốc phòng an ninh; đồng thời, phải coi trọng bảo tồn đa dạng sinh học… Qua rà soát, có sáu dự án không phù hợp, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi sang phục vụ du lịch sinh thái và cộng đồng, không có lưu trú; xem xét cắt giảm quy mô 10 dự án; giữ nguyên hai dự án được cấp chứng nhận đầu tư, phù hợp các tiêu chí.