Xuân Đương

Da Nang, 9 thang dau nam cong nghiep tang truong kha - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Theo Sở Công thương Đà Nẵng, 9 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 36.791 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 14,13%; công nghiệp chế biến tăng 12,1%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 13,16%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 10,53%. Đặc biệt một số ngành có tốc độ phát triển cao so với 9 tháng đầu năm 2015, như: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 21,23%; Sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 31,91%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 32,91%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 16,27%; công nghiệp chế biến chế tạo khác tăng 16,59%.

Đối với khu vực dịch vụ, thương mại cũng có mức tăng khá so với cùng kỳ, thương mại tăng 3,31%; du lịch, lữ hành tăng 53,78%; tài chính, ngân hàng tăng 13,68%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 10,53%...

Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 58.886 tỷ đồng, bằng 69,7% kế hoạch, tăng 11,7% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 944,7 triệu USD, đạt 63,1% KH, tăng 6,7%. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, thị trường ổn định, không xảy ra hiện tượng biến động về giá.