Ngày 11/4, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, qua gần 6 năm (2006 - 2011) thực hiện thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP, Đà Nẵng đã tổ chức được 23 lượt thi tuyển. Qua đó đã tuyển chọn, bổ nhiệm 86 người vào các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong đó có 49 cán bộ là nữ, chiếm 57%.

Các cán bộ tham gia kỳ thi tuyển Phó hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng - Ảnh: HC

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, từ khi Bộ Nội vụ triển khai thí điểm mô hình thi tuyển công chức lãnh đạo (năm 2005), cùng với Hải Phòng, Long An, Bình Dương, Phú Thọ, TP.HCM thì Đà Nẵng là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng thực hiện chủ trương có tính đột phá này.

Những bước đi thử nghiệm đã phần nào khuyến khích người có tài, có đức tham gia công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan, sở, ngành địa phương thông qua cơ chế thi tuyển cán bộ. Tuy nhiên, hệ thống văn bản của Đảng và Nhà nước hiện vẫn chưa quy định cụ thể về đối tượng, quy trình, tiêu chuẩn, nội dung thi tuyển cán bộ lãnh đạo. Do vậy việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo chưa thể tiến hành đồng loạt đối với tất cả các cơ quan, đơn vị.

Nhằm tạo hành lang pháp lý và thực hiện chủ trương tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của UBND TP Đà Nẵng, hiện Sở Nội vụ Đà Nẵng đang tiếp tục hoàn thiện quy định thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan hữu quan, trong đó có các cơ quan khối Đảng, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đã tổ chức thi tuyển và một số ứng viên đã tham gia các kỳ thi tuyển trước đây.

Bước đầu đã có nhiều ý kiến đề nghị mở rộng chức danh thi tuyển đến cấp trưởng các đơn vị và bao quát đến phạm vi UBND phường. Các tiêu chuẩn về trình độ học vấn, chính trị, độ tuổi của đối tượng thi tuyển cần được quy định “mềm” hơn. Số lượng thành viên Hội đồng thi tuyển nên từ 7 - 9 người, bao gồm chuyên gia về nhân sự, tâm lý nhằm tăng khả năng lựa chọn được người phù hợp với chức danh thi tuyển.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở Nội vụ Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện dự dự thảo quy định thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trình UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định.

HẢI CHÂU