Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng cho biết, vào sáng 18/4, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng đã liên lạc trực tiếp được với tàu ĐNa 90151 và qua đó tàu DNa 90151 báo về cho biết, đã có 3 tàu bị nạn trên biển ở tọa độ: 17,3 độ vĩ Bắc – 111,28 độ kinh Đông, khu vực đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa).