Nghe xuân sang thấy trong lòng như ứa gan. Tết đến nơi nhưng túi ta không một ngàn.

Da mua xe may nhung chua co bo - Anh 1

Tâm trạng trai ế khi Tết đến.

Da mua xe may nhung chua co bo - Anh 2

Tết năm nay giống Tết xưa thế nào?

Da mua xe may nhung chua co bo - Anh 3

Tết xưa khác tết nay ra sao?

Da mua xe may nhung chua co bo - Anh 4

Phân tích từ "Tết".

Da mua xe may nhung chua co bo - Anh 5

Những câu hỏi bủa vây trai ế trong dịp Tết.

Bảo Bình (Sưu tầm)