Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đà Lạt thập niên 1920 được thực hiện bởi Raymond Chagneau, một nhà vẽ bản đồ người Pháp làm việc tại Việt Nam từ 1925-1930.

Một góc Đà Lạt thập niên 1920. Nhà thờ chính tòa Đà Lạt (nhà thờ Con Gà) nổi bật giữa rừng núi. Khung cảnh hoang sơ của Đà Lạt. Những biệt thự của Pháp ở Đà Lạt. Khung cảnh nhìn từ khách sạn Langbiang (khách sạn Dalat Palace ngày nay). Hồ Xuân Hương nhìn từ khách sạn Langbiang. Bên bờ hồ Xuân Hương. Khách sạn Langbiang. Một khu dinh thự ở Đà Lạt. Con đường gần chợ Đà Lạt. Cửa hiệu của người Hoa ở Đà Lạt. Khu buôn bán của người Hoa. Một cửa hiệu của người Hoa. Khu nhà của một gia đình viên chức Việt ở Đà Lạt.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 1

Một góc Đà Lạt thập niên 1920.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 2

Nhà thờ chính tòa Đà Lạt (nhà thờ Con Gà) nổi bật giữa rừng núi.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 3

Khung cảnh hoang sơ của Đà Lạt.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 4

Những biệt thự của Pháp ở Đà Lạt.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 5

Khung cảnh nhìn từ khách sạn Langbiang (khách sạn Dalat Palace ngày nay).

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 6

Hồ Xuân Hương nhìn từ khách sạn Langbiang.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 7

Bên bờ hồ Xuân Hương.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 8

Khách sạn Langbiang.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 9

Một khu dinh thự ở Đà Lạt.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 10

Con đường gần chợ Đà Lạt.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 11

Cửa hiệu của người Hoa ở Đà Lạt.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 12

Khu buôn bán của người Hoa.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 13

Một cửa hiệu của người Hoa.

Da Lat thap nien 1920 trong anh cua Raymond Chagneau (1) - Anh 14

Khu nhà của một gia đình viên chức Việt ở Đà Lạt.