PNO - Nhằm đánh giá các sản phẩm, dịch vụ chiếm lĩnh được niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp luôn đổi mới, sáng tạo, Thời báo kinh tế Việt Nam, báo điện tử VNECONOMY trực thuộc Bộ Công Thương đã tổ chức chương trình TIN & DÙNG 2009.

Ảnh chứng nhận Tin và Dùng sản phẩm Dạ Hương Chương trình được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2009 với số lượng 3000 sản phẩm, dịch vụ được đề cử thuộc nhiều ngành hàng khác nhau. Theo kết quả khảo sát 783.000 ý kiến bình chọn và 53.000 ý kiến đánh giá thì Dạ Hương là sản phẩm được tin dùng nhất trong dòng sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Quỳnh Hương