(HNM) - Theo tin từ Bộ GD-ĐT, để thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2012, Bộ GD-ĐT đã hoàn thành biên soạn SGK tiếng Anh lớp 3 (gồm 2 tập, do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản).

Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các địa phương sẽ hướng dẫn giáo viên sử dụng SGK này để dạy thí điểm chương trình tiếng Anh lớp 3. Dựa theo phân phối nội dung chương trình, tài liệu hướng dẫn giảng dạy, giáo viên thiết kế và triển khai các bài dạy với yêu cầu bảo đảm các mục tiêu của chương trình tiếng Anh tiểu học. Ngoài việc chuẩn bị SGK, Bộ GD-ĐT cũng đã phát hành bộ thiết bị dạy học tiếng Anh lớp 3 gồm đĩa Audio CD; bộ quân rối; bộ thẻ từ; bộ tranh… Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, việc triển khai thí điểm dạy tiếng Anh cho HS lớp 3 sẽ được áp dụng tại 18 tỉnh, thành phố, mỗi nơi chọn khoảng từ 2 đến 9 trường. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 địa phương có số trường tham gia nhiều nhất (mỗi nơi 9 trường). Tổng thời lượng dạy- học của 3 năm học (lớp 3, 4, 5) khoảng hơn 400 tiết học. Sau khi học xong chương trình tiếng Anh tiểu học, HS có thể đạt trình độ tương đương cấp độ A1 của khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ, sở hữu vốn từ vựng khoảng 500-700 từ.