(LĐO) – Bộ GDĐT đã có công văn gửi các Sở GDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học và bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh chương trình thí điểm cho học sinh lớp 3.

Theo đó, thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, Bộ GDĐT đã biên soạn và xuất bản SGK Tiếng Anh 3 thí điểm, bộ thiết bị dạy học Tiếng Anh 3 thí điểm. Để triển khai tốt việc dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học bắt đầu từ lớp 3, Bộ GDĐT đề nghị các Sở lưu ý nhắc nhở giáo viên sử dụng SGK Tiếng Anh 3 thí điểm (Tập 1 + 2) do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản để dạy thí điểm chương trình tiếng Anh lớp 3. Dựa theo phân phối nội dung chương trình dạy học, tài liệu hướng dẫn giảng dạy, giáo viên thiết kế và triển khai các bài dạy với yêu cầu đảm bảo các mục tiêu của Chương trình tiếng Anh tiểu học. Bộ thiết bị dạy học Tiếng Anh 3 thí điểm gồm đĩa Audio CD; bộ quân rối; bộ thẻ từ; bộ tranh; Robot teachers’. Vụ Giáo dục Tiểu học phối hợp với Viện KHGDVN và NXBGDVN tổ chức tập huấn dạy tài liệu Tiếng Anh 3 và sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên của các trường tham gia dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học và giáo viên cốt cán của các tỉnh tự nguyện tham gia chương trình vào ngày 19 – 20.2 tại Hà Nội. Đ.H