Hôm nay (24.7), Lao Động Điện tử đã cập nhật dữ liệu điểm thi của 17 trường đại học. Đó là các trường: ĐH Văn hóa TPHCM, ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Giao thông Vận tải (phía Nam), ĐH Phú Yên, ĐH Giao thông Vận tải (phía Bắc)...

Báo tin về nhà sau khi làm bài thi. (LĐĐT) - >> Tra cứu miễn phí điểm thi đại học qua SMS của Viettel Liệt kê theo thứ tự thời gian, trường mới nhất ở trên: 17. ĐH Văn hóa TPHCM 16. ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM 15. ĐH Giao thông Vận tải (phía Nam) 14. ĐH Phú Yên 13. ĐH Giao thông Vận tải (phía Bắc) 12. ĐH DL Lạc Hồng 11. ĐH Tiền Giang 10. Học viện Âm nhạc Huế 9. ĐH Thủy Lợi - Cơ sở 2 8. ĐH Thủy Lợi - Cơ sở HN 7. ĐH DL Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM 6. ĐH Đà Lạt 5. HV Kỹ thuật Mật mã 4. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 3. ĐH Hàng hải 2. ĐH Thăng Long 1. ĐH Quảng Nam Lao Động Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật điểm thi và điểm chuẩn các trường. Mời các bạn đón xem! LĐĐT