Đến chiều 12/11, lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã bắt sống 52 con cá sấu, bắn hạ 8 con và 4 con bị người dân bắt xẻ thịt. Đây là số cá sấu sổng từ trại Yang Bay, thuộc Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) trong đợt lũ quét ngày 10/11.