TTO - Mưa… vẫn rơi hối hả, như dòng người hối hả chạy về nhà sau giờ tan tầm, một bóng áo xanh đạp xe băng qua… Cô nhìn theo, cứ mỗi lần trời mưa cô vẫn từ từ cho xe lăn bánh, chậm rãi nếm từng giọt nước mưa mà sao lúc nào cũng mặn chát…