Nhà mình đang dùng, mình thấy đc bạn ạ, nhẹ mà ấm

Nhà mình đang dùng, mình thấy đc bạn ạ, nhẹ mà ấm