(ĐTCK-online) Nghị quyết ĐHCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Vinam (CVN) đã phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 32,5 tỷ đồng.

Theo phương án, Công ty sẽ phát hành thêm 250.000 cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009, tỷ lệ 8% và tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 17%; phát hành 1,7 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 10:17, với giá 11.000 đồng/cổ phiếu; phát hành thêm 300.000 cổ phiếu chào bán cho CBCNV với giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Theo CVN, mục đích của việc tăng vốn lần này là để huy động vốn đầu tư vào một số dự án như mở rộng quy mô và tăng công suất vận hành cảng trung chuyển vật liệu xây dựng tại Hồng Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội; đầu tư thiết bị khai thác và dây chuyền tuyển quặng đồng, sắt và các loại khoáng sản khác tại xã Yên Thắng và xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.