Luật sư Farooq Naik của cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto cho biết vừa nhận được một lá thư viết tay dài 2 trang bằng tiếng Urdu với nội dung đe dọa lấy mạng bà B. Bhutto. Tác giả nặc danh lá thư - tự nhận là bạn của Osama Bin Laden và phe cực đoan tại Pakistan - dọa sẽ giết bà Bhutto “bằng mọi giá”.