Ngày 7-11, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto đã ra tối hậu thư yêu cầu Tổng thống Pervez Musharraf hủy bỏ tình trạng khẩn cấp, từ chức lãnh đạo quân đội và tổ chức các cuộc bầu cử vào giữa tháng 1 tới