Hôm qua 29.3, Công an huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) cho biết vừa cứu thoát 20 thanh thiếu niên là người dân tộc Raglai ở hai huyện Thuận Bắc và Bác Ái của tỉnh ra khỏi vùng đãi thiếc lậu ở tỉnh Lâm Đồng.