(BNS) * Mỗi bằng thuyền trưởng, máy trưởng được bán với giá từ 5 đến 12 triệu đồng. Để mở rộng địa bàn, chúng xây dựng mạng lưới “cò bằng giả” khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long * Trong thời gian ngắn, các...