Bệnh nhân tên Trần Chánh Sâm (40 tuổi), làm việc trên tàu cá ĐNa 90484. Trước đó, lúc 15 giờ ngày 24.10, khi đang hành nghề, ông Sâm bị đau dữ dội vùng hông trái.