Tổ chức Động vật Châu Á vừa cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa tại thị trấn Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu do chủ nuôi tự nguyện chuyển giao cho nhà nước.

Cá thể gấu cái này được đặt tên là Rocky (nghĩa là cứng rắn) với hy vọng gấu sẽ cứng cỏi vượt qua quá khứ, hồi phục sau quãng thời gian bị nuôi nhốt trong trại gấu và dần trở thành một cá thể gấu mạnh khỏe, hạnh phúc. Cá thể gấu cứu hộ lần này khá nhỏ, bị nuôi nhốt để làm cảnh trong suốt 12 năm từ khi còn là gấu con.

Rocky là thành viên thứ 187 được tổ chức cứu hộ thành công tại Việt Nam. Hiện có 171 cá thể gấu đang được chăm sóc y tế, dinh dưỡng và sống trong các khu bán tự nhiên của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Một số hình ảnh cứu hộ chú gấu Rocky:

Cuu ho ca the gau ngua tai Lai Chau - Anh 1

Cuu ho ca the gau ngua tai Lai Chau - Anh 2

Cuu ho ca the gau ngua tai Lai Chau - Anh 3

Cuu ho ca the gau ngua tai Lai Chau - Anh 4

NGUYÊN HUÂN