Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro vừa qua đời ở tuổi 90, theo truyền thông nhà nước Cuba.